Cena

Każde zlecenie charakteryzuje się inną specyfiką. Wielkość robót, ukształtowanie terenu, rodzaj użytych materiałów, stopień przygotowania terenu – wszystkie te czynniki wpływają na ostateczną cenę.

Wycena ustalana jest po dokonaniu oględzin i pomiarów na terenie inwestycji i jest całkowicie bezpłatna.

Po zaakceptowaniu przez Państwa cen podpisujemy umowę, w której określony zostaje termin realizacji usługi.